Årsmøtet – lagets viktigste møteplass

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Årsmøtet - lagets viktigste møteplass

Alle idrettslag står foran en hektisk sesong hvor en del faste elementer må gjennomføres. Viktigst av alt er årsmøtet, som må avholdes innen utgangen av mars.

Årsmøtet er klubbens eller idrettslagets viktigste møteplass, hvor veien for det kommende året skal stakes ut, et nytt styre skal på plass, medlemskontingenten for neste år fastsettes og samtidig gir det medlemmene innsikt i hva som har foregått det siste året.

NIF har laget informasjon om hvordan idrettslagene skal gjennomføre sine årsmøter, med ferdige maler for årsmøtepapirene som sikrer at idrettslagene oppfyller de krav som stilles for medlemskap i NIF. Mer om årsmøtet kan du lese her.

Prøv Rubic i 30 dager - helt gratis! Klikk her for å starte din prøveperiode.

Start planleggingen av årsmøtet tidlig. Sjekk vedtektene om når innkallingen og sakspapirene skal sendes ut for at møtet skal være lovlig innkalt. Alle medlemmene kan sende inn forslag til saker de ønsker at årsmøtet skal behandle. Disse må sendes inn skriftlig, og innen to uker før årsmøtet. Det er styret som tar stilling til forslag som kommer inn.  Sakspapirer til forslag som skal opp på årsmøtet, skal sendes ut til alle medlemmene sammen med de andre sakspapirene.

Sett av god tid til å forberede årsmøtesakene. Det skal lages forslag til nytt budsjett og arbeidsplan for organisasjonen, årsmeldingen skal skrives, og regnskapet må være ferdig og revidert. Styret skal skrive årsmeldingen. Ofte gjøres dette av sekretæren, gjerne i samarbeid med leder eller de andre styremedlemmene. Årsmeldingen skal inneholde en presentasjon av styret, medlemmer, hvor mange møter som er avholdt, hvilke arrangementer som er gjennomført, og litt om klubbens økonomi.

Innkallingen til årsmøtet må ha kommet fram til medlemmene senest en uke før årsmøtet skal avholdes, og skal inneholde dato, sted og klokkeslett, dagsorden for møtet og nødvendige sakspapirer. Valgkomiteen i klubben eller laget bør i god tid ha funnet kandidater til styret, og alle som skal anbefales bør spørres i god tid. Hvis det er noen kandidater valgkomiteen ikke vil anbefale, må de også få beskjed. Styremedlemmer kan kun velges av dem som har betalt kontingent og faktisk har et reelt medlemskap i klubben.

Prøv Rubic i 30 dager - helt gratis! Klikk her for å starte din prøveperiode.

Velg en person som skal styre møtet, helst noen andre enn styreleder/president. Møteleder bør ved starten av møtet gå gjennom hvordan årsmøtet gjennomføres, og forklare hvordan man for eksempel tegner seg til innlegg. La møtedeltakerne få stille spørsmål hvis det er noe de ikke forstår.

Vær godt forberedt og pass på at det finnes ekstra kopier av sakspapirene. Det kan være lurt å ha en kopimaskin tilgjengelig. Sjekk klubbens vedtekter for å være sikre på at dere følger spillereglene. Årsmøtet skal også være en sosial møteplass, og de aller fleste årsmøter sørger for kaker og kaffe. Velg gjerne noen utenom styret til å stå for akkurat dette – styret har ofte nok å drive med uansett.

Ved årsmøtets slutt; husk å takke de som ikke lenger skal sitte i styret og andre som har hjulpet til med årsmøtet!

Få en live demo

Rubic gjør medlems- og foreningsarbeid enkelt, effektivt og morsomt!

Ta kontakt, så ser vi sammen på hva Rubic kan gjøre for din organisasjon. Vi garanterer at du som Rubic-bruker blir fornøyd!

Fyll inn din informasjon og vi tar kontakt med deg for å løse ditt problem!

Les flere innlegg!

Lyst til å prøve Rubic?

Med Rubic sitt medlemssystem kan du:

✔️Glemme Excel-lister, datakrasj og sene kvelder
✔️Få 100% kontroll over økonomien i klubben din
✔️Få 100% kontroll over medlemmene i klubben din
✔️Kommunisere enkelt med foreldre, trenere og lagledere fra mobilen
✔️Du vil også etter presentasjonen få en anbefaling fra oss.
✔️Effektivisering av din organisasjon.