Smarte tanker bak smarte løsninger

Smarte tanker bak smarte løsninger

Smarte tanker bak smarte løsninger I et idrettslag er det idretten det skal brukes mest tid på. Den administrative biten må også utføres, men den skal ikke ta mer tid enn selve kjerneaktiviteten. Et medlemsregister koblet mot NIF er effektivt og sørger for riktig...
Vern godt om personopplysninger

Vern godt om personopplysninger

Vern godt om personopplysninger Som følge av EUs nye personvernlov, GDPR, har det i lang tid vært stort fokus på personvern. Men har vi tatt det innover oss? Bryr vi oss om personvern på en annen måte? Personvern er viktig, regulert av lov eller ikke. Det er jo deg og...