Rubic Kompis

Rubic Kompis

Norske foreninger, organisasjoner og idrettslag drives i stor grad på frivillig basis. For de frivillige er engasjementet meningsfylt og gir mye glede i hverdagen. Men det krever også sitt. Frivillige arbeid spiser av fritiden, og bør være lystbetont for at man skal...
Hvordan starter jeg en forening?

Hvordan starter jeg en forening?

Hvordan starter jeg en forening? I en forening får du anledning til å dyrke din interesse sammen med andre likesinnede, ved å delta på foredrag, visninger, samlinger og mye annet. Forenings-Norge er stort og mangfoldig, og det finnes utallige foreninger som enten...
Nå ut til foreningens medlemmer

Nå ut til foreningens medlemmer

Nå ut til foreningens medlemmer I foreninger handler alt om kommunikasjon, og foreningens viktigste oppdrag er å formidle noe som har verdi for sine medlemmer. Uavhengig av om det du formidler er informasjon om spesialvisninger ved museet, det nyeste innenfor ditt...
Fra Excel-ark til Rubic Funksjonær

Fra Excel-ark til Rubic Funksjonær

Fra Excel-ark til Rubic Funksjonær  Det er lite som kan måle seg med den norske dugnadsånden. Ildsjeler og ivrige frivillige stiller mer enn gjerne opp når det arrangeres festivaler, idrettsarrangementer, loppemarkeder, samlinger og stevner. Vi steker vafler, deler ut...