Et gratis medlemsregister gir liten kontroll over inntektene