God kommunikasjon med foreningsmedlemmene øker deltagelse og engasjement.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Mange foreninger har vokst over tid, med medlemssystem på papir eller regneark. Det blir fort uhensiktsmessig ved betaling av medlemsavgift, innkalling til dugnad eller ved påmelding til arrangement. Heldigvis finnes et verktøy som gjør dette enkelt.

Mange foreninger sliter med å nå ut til sine medlemmer, engasjere, få samlet alle og få en jevn pengeflyt. Med Rubic Medlemssystem kan mye av dette gjøres med et enkelt tastetrykk, så du kan bruke tiden din til det du er best til.

Lite administrasjon
De fleste foreninger baserer seg på frivillig arbeid. Da er det ingen som ønsker å bruke mer tid enn nødvendig på administrasjon. Men med mange medlemmer, arrangementer, dugnader og påmeldinger kan det fort ta mange timer med regneark, ofte i kombinasjon med andre løsninger. Med Rubic Medlemssystem gjøres dette enkelt, enten på en pc eller enda enklere; på appen. Være seg betale faktura, melde seg på et arrangement eller dugnad, eller sjekke egne opplysninger i systemet.

– Alt gjøres jo frivillig, og det ble etterhvert mye for kassereren å holde styr på med det gamle systemet. Det tok for mye tid, og ble for komplisert. Ingen vil ta på seg et frivillig verv som krever 10-20 arbeidstimer i uka. I dag får medlemmene en mail med lenke til sin Rubic-profil, og kan sjekke at alle opplysninger stemmer. Dersom de ønsker å legge til medlemskap i mer enn en klubb, velger de også det, før fakturaen ligger klar i systemet, forklarer leder i BMW MC Norge, Geir Ottar Enger.  

Les mer om hvordan BMW MC Norge fikk oversikt over pengeflyt, bedret kommunikasjonen med medlemmene og mer tid til motorsykkel 

Bedre kommunikasjon
Med mange medlemmer kan det være vanskelig å ha oversikt, få inn kontingenter, og enda vanskeligere å nå ut til alle med viktig informasjon. Mange sliter med å få medlemmene til å stille på dugnad eller være med på klubbens arrangement. Ofte skyldes det rett og slett dårlig kommunikasjon, at man ikke har gode nok verktøy til å nå alle. Rubics Medlemssystem er koblet opp mot foreningens medlemsregister, der man enkelt kan gi beskjed til alle medlemmer på en gang, enten det gjelder å få inn kontingent, melde seg på neste samling, fortelle om en endring eller få alle til å stille på dugnad.

– Etter at vi tok i bruk Rubic sitt system har vi hatt en voldsom pågang. Nå er det sånn at vi må si ifra om at det bare er de første som melder seg på som får komme, forteller Svend Strand, leder i De Sandvigske Samlingers venner.

Les om hvordan foreningen De Sandvigske Samlingers venner med 2.500 medlemmer fikk fylt opp arrangementene sine og nådd ut til alle medlemmene med Rubic.

funksjonær frivillige peer gynt

Stabil inntekt gjennom året
Det er enkelt å få oversikt over hvem som har betalt og hvem som har utestående beløp. I tillegg kan hvert enkelt medlem få kontroll over sine egne regninger via appen eller Rubic nettsider. Utsendelser av faktura og betalingspåminnelse kan gjøres manuelt eller automatisk, alt ettersom hva som passer deg best. 

  • En jevn pengeflyt er det beste for alle lag og foreninger. Gjennom Rubic har du nå mulighet til å fakturere for eksempel medlemsavgifter månedlig – Det er mer komfortabelt for medlemmene, og samtidig forbedrer det likviditeten til klubben, med en jevnere strøm av penger hele året, avslutter Rune Solholm Bakken, gründer av IT-selskapet Rubic.

NIF Godkjent
Rubic er et medlemsregister som er godkjent av Norges idrettsforbund (NIF). Alle norske idrettslag skal bruke et digitalt medlemsregister som er godkjent av NIF for at Kultur- og kirkedepartementet skal ha oversikt over alle medlemmer. Du kan trygt velge Rubic, ettersom vi tilfredsstiller dette kravet.

Les flere innlegg!

Fotball banefordeling

Banefordeling gjort enkelt

Glem excel-ark og ringerunder for hver minste endring. Med Rubics banefordeler kan du importere kamper fra NFF og endringene du gjør blir sendt som pushvarsel til alle involverte parter.

Les mer

Lyst til å prøve Rubic?

Med Rubic sitt medlemssystem kan du:

✔️Glemme Excel-lister, datakrasj og sene kvelder
✔️Få 100% kontroll over økonomien i klubben din
✔️Få 100% kontroll over medlemmene i klubben din
✔️Kommunisere enkelt med foreldre, trenere og lagledere fra mobilen
✔️Du vil også etter presentasjonen få en anbefaling fra oss.
✔️Effektivisering av din organisasjon.