Hva er LagetMitt?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

LagetMitt er en aktivitetsapp utviklet av idretten, for idretten. Appen brukes av både administrasjon og ledelse, medlemmer, foreldre og foresatte samt andre familiemedlemmer. For mange grupper, enten det er foreninger eller idrettslag, vil det være hensiktsmessig å bruke appen sammen med medlemsregister og betalingsløsninger i Rubic-systemet. Dersom du velger det er det full integrasjon mellom de to slik at informasjon og kommunikasjon foregår sømløst.

Ikke bare for idretten

Selv om navnet tilsier at appen er ment for lagidretter, betyr ikke det at den ikke kan være nyttig for en rekke andre brukere. Sant nok ble appen utviklet med den hensikt å forenkle organiseringen av idrettslag, men i dag er den videreutviklet med nye funksjonaliteter slik at den kan være et godt verktøy også for individuelle idretter, foreninger, kor, korps og mye annet. Det er egentlig bare kreativiteten som setter grensene for hvem som kan få god utbytte av LagetMitt.

Les mer: Historien om Rubic og LagetMitt

En app for gjentagende aktiviteter

Kort sagt er LagetMitt en aktivitetsapp for flere personer som holder på med gjentagende aktiviteter. I appen har du mulighet til å holde oversikt over når og hvor treningen, øvingen eller dugnaden skulle finne sted. Det er også enkelt å betale medlemskontingenter og påmeldingsgebyrer, kommunisere med hverandre via e-post eller sms, og holde medlemsregisteret oppdatert.

Viktige funksjonaliteter i appen

LagetMitt har en rekke funksjonaliteter som forenkler hverdagen til de som bruker den. Tilgangen til de ulike funksjonalitetene kan tilpasses hver enkelt bruker slik at alle kun har tilgang til det de har behov for. Her er en oversikt over de viktigste funksjonalitetene i LagetMitt:

Integrert med medlemsregisteret

Den største styrken med LagetMitt er at den er integrert mot klubben eller foreningens medlemsregister. Dette sparer idrettsklubben eller foreningen for mange ledd med kommunikasjon. Registrering av nye medlemmer og fakturering foregår helt sømløst. Fakturering kan i tillegg automatiseres og dermed spare økonomiansvarlig eller kasserer for tidkrevende arbeidsoppgaver.

Vil du prøve Rubic gratis i 30 dager? Fyll ut skjemaet nedenfor.

Les flere innlegg!

Fotball banefordeling

Banefordeling gjort enkelt

Glem excel-ark og ringerunder for hver minste endring. Med Rubics banefordeler kan du importere kamper fra NFF og endringene du gjør blir sendt som pushvarsel til alle involverte parter.

Les mer

Lyst til å prøve Rubic?

Med Rubic sitt medlemssystem kan du:

✔️Glemme Excel-lister, datakrasj og sene kvelder
✔️Få 100% kontroll over økonomien i klubben din
✔️Få 100% kontroll over medlemmene i klubben din
✔️Kommunisere enkelt med foreldre, trenere og lagledere fra mobilen
✔️Du vil også etter presentasjonen få en anbefaling fra oss.
✔️Effektivisering av din organisasjon.