Idrettsklubben LYN SKI bruker mest mulig tid på skiglede