Medlemskontingent – din viktigste inntekt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Medlemskontingent – din viktigste inntekt

Medlemskontingenten er ofte avgjørende for å kunne gjennomføre klubbens aktiviteter, og for mange er det eneste inntekt. Da er det viktig at den faktisk blir betalt!

Når du betaler kontingent, får du medlemsrettigheter og kan ta del i idrettslagets aktiviteter, samtidig som du forplikter deg til å følge NIFs regelverk. For idrettslaget eller klubben er kontingenten ofte hovedinntekten, og nøkkelen til å kunne drive gode tilbud for sine medlemmer, kjøpe inn nytt utstyr eller ha råd til lokaler å være i.

Kontingenten for det enkelte året, bestemmes av årsmøtet i klubben året i forveien, og for å ha stemmerett på årsmøtet, må også kontingenten være innbetalt. Dette er noe en del klubber og lag slurver med – og risikoen er at kanskje bare halve styret og tre frammøtte på årsmøtet faktisk har stemmerett!

På idrettstinget i 2015 ble det enstemmig vedtatt at medlemskontingenten i idrettslag skal være minst 100 kroner, slik at man betaler for et faktisk medlemskap. Lag som har gratis medlemskap eller svært lave kontingenter kan tyde på at medlemskapene ikke er reelle, og det er også vanskelig å holde medlemslistene oppdatert over hvilke medlemmer som faktisk er aktive.

Medlemskontingenten kan finnes i flere varianter, som for eksempel med familierabatter, støttemedlemskap, eller særskilte rabatter for enkelte grupper eller aldersnivåer.

Lisensen din som utøver er heller ikke gyldig før medlemskapet er betalt. Alle idrettslag i NIF må elektronisk registrere medlems- og organisasjonsdata i idrettens medlems- og organisasjonsregister, og må årlig rapportere dette til NIF.

I april rapporterer idrettslagene sine medlemstall, og får støtte for medlemmene mellom 6 og 19 år. Denne utbetales i desember året etter, og derfor er det også viktig at medlemmene betaler kontingenten; jo flere som har betalt, jo mer støtte får man fra for eksempel NIF og ulike lokale aktivitetsmidler.

Få en live demo

Rubic gjør medlems- og foreningsarbeid enkelt, effektivt og morsomt!

Ta kontakt, så ser vi sammen på hva Rubic kan gjøre for din organisasjon. Vi garanterer at du som Rubic-bruker blir fornøyd!

Fyll inn din informasjon og vi tar kontakt med deg for å løse ditt problem!

Les flere innlegg!

Lyst til å prøve Rubic?

Med Rubic sitt medlemssystem kan du:

✔️Glemme Excel-lister, datakrasj og sene kvelder
✔️Få 100% kontroll over økonomien i klubben din
✔️Få 100% kontroll over medlemmene i klubben din
✔️Kommunisere enkelt med foreldre, trenere og lagledere fra mobilen
✔️Du vil også etter presentasjonen få en anbefaling fra oss.
✔️Effektivisering av din organisasjon.