Mer tid til aktivitet

Betaling i APPen

Fakturaer utstedt av alle dine organisasjoner er tilgjengelig i Rubic LagetMitt-appen.
Her ser du alle fakturaer utstedt til deg og dine barn samt statusen på disse.

Herfra er det enkelt å trykke seg inn og betale fakturaen rett fra mobiltelefonen.

Når du starter appen ser du et diskret varsel på fanen for betalinger dersom du har noe utestående.