Mer tid til aktivitet

Fakturering

Det er enkelt å få oversikt over hvem som har betalt og hvem som har utestående beløp. I tillegg kan hvert enkelt medlem få kontroll over sine egne regninger via appen eller våre nettsider. Utsendelser av faktura og betalingspåminnelse kan gjøres manuelt eller automatisk, alt ettersom hva som passer deg best.

Månedlig fakturering

En jevn pengeflyt er det beste for alle lag og foreninger. Gjennom Rubic har du nå mulighet til å fakturere for eksempel treningsavgifter månedlig, og sørge for stabil inntekt i klubben – hele året.  

 

Flere klubber har ytret ønske om å kunne fakturere treningsavgiftene månedlig, etter modell fra treningssentrene – det er bedre å dele opp en treningsavgift over flere måneder i stedet for den ene, store regningen. Det er mer komfortabelt for medlemmene, og samtidig forbedrer det likviditeten til klubben, med en jevnere strøm av penger hele året.