Mer tid til aktivitet

Rubic funksjonær

Vår dugnadsløsning, Rubic Funksjonær, hjelper deg bort fra Excel og Post-IT lapper og over i en strukturert, enkel og effektiv hverdag. Ta i mot påmeldinger eller avgi medlemmer rett fra medlemslisten. Belønn dine funksjonærer.

Å få tak i mange nok frivillige er i de fleste arrangementer den virkelig store jobben. Noen er ildsjeler og er med år etter år, andre må det jobbes mer med. Det hjelper så klart om arrangøren har et godt rekrutteringssystem å jobbe med. Med Rubic Funksjonær oppretter du en egen landingsside med alt av innhold for arrangementet. Linken til denne kan sendes på mail til fjorårets frivillige eller andre kontaktlister, eller, kanskje det beste, du bruker medlemsregisteret til Rubic. Rubic Funksjonær er en modul som er integrert mot Rubic Medlem. Når landingssiden er etablert og distribuert, da starter ting å skje! Blant annet melder alle positive ildsjeler i fra på landingssiden om når de kan stille. Du som arrangør ser at ting tar form.