Mer tid til aktivitet

Et integrert system

Alle utøvere og deres koblinger er integrert med medlemsregisteret.
Dette gjør at lagleder, trener eller andre i støtteapparatet bidrar aktivt til god datakvalitet som kommer medlemsansvarlig til gode.

Det er slutt på tiden når 70% av tiden til medlemsansvarlig gikk med til å vaske data i grupper. Dette er til enhver tid ajour.

Dukker det opp en ny spiller på trening, kan lagleder registrere han i APPen med det samme og spilleren blir automatisk medlem av klubben og teamet.

Rubic LagetMitt kan også integreres med data fra Norges Fotballforbund eller importer fra hockey, håndball eller andre idretter.

Se ellers informasjon om ressursallokering for en beskrivelse av en banefordelers fordeler med Rubic LagetMitt.