Mer tid til aktivitet

Rubic lagetmitt

Presis informasjon og varsling er sentralt i vår aktivitets APP, Rubic LagetMitt. Løsningen er integrert med medlemsregisteret og distribuerer en god del arbeid ut på gruppe/lagledere.

Verktøyet gir alle ressurser tilknyttet gruppen muligheten til å kommunisere raskt uten å være avhengig av nok en tredjepart.

All informasjon om utøvere og støtteapparatet kan synkroniseres automatisk mot medlemsregisteret. På den måten er klubben sikret at informasjonen som ligger i begge systemer hele tiden er oppdatert. Ulike klubber velger ulike framgangsmåter, men vi bruker Storhamar fotball som eksempel. Der er det støtteapparatet og i første rekke foreldrekontakten i hvert lag som har ansvar for å sørge for at LagetMitt er oppdatert.

Støtteapparatet kjenner laget
Fordelene med å “delegere” oppdatering av LagetMitt til støtteapparatet i lagene er åpenbare: Det er støtteapparatet som har oversikt over hvem som er utøvere, foresatte og hvem som er i støtteapparatet. I stedet for å melde inn endringer til administrasjonen i klubben, skal støtteapparatet selv sørge for å oppdatere oversikten over utøvere/spillere og de som er i støtteapparatet.

Informasjon om utøvere og støtteapparatet i LagetMitt synkroniseres automatisk mot medlemsregisteret.