Mer tid til aktivitet

Medlemsregister

Medlemslistene er klubben og foreningens viktigste verktøy. Disse danner grunnlaget for all kommunikasjon og alle fakturautsendelser samt lisens og økonomisk støtte. Uavhengig av om du er ansvarlig for medlemmene i en idrettsklubb eller en forening, vil oppdaterte medlemslister gjøre hverdagen enklere for alle.

Kort fortalt bidrar oppdaterte medlemslister til:

√ effektiv kommunikasjon

√ redusert arbeidsmengde

√ fornøyde medlemmer