Mer tid til aktivitet

Politiattest

I aktivitetsappen Rubic LagetMitt er er alle personer i støtteapparatet registrert. Om disse har forevist godkjent politiattest er en selvfølgelig opplysning. Dato for når politiattesten ble godkjent registreres. Systemet er fleksibelt, og hvert enkelt idrettslag bestemmer hvor lenge en attest skal vises som gyldig. Grønn farge i statusfeltet gir klar beskjed om gyldig attest. Gul farge varsler om at det er på tide å fornye. Og når tiden er utløpt, da vises rød farge. Fargesystemet er svært effektfullt.