Mer tid til aktivitet

Rubic Ressursfordeling

Ett lag og én bane hadde gjort jobben med å fordele baner veldig enkel. Men som vi vet er det som regel mange lag som må dele på et visst antall baner.

I de aller fleste idrettslag og -klubber er det færre baner og ressurser enn det er lag. Det betyr at det ikke nødvendigvis er trening til fast tid og på fast sted hver eneste uke. Med Rubic får du all informasjonen du trenger på ett sted. Det er enkelt å sjekke treningstid og -sted, og du får pushvarsel på mobilen hvis det skjer endringer i siste liten. ​

En endring fra klubbens banefordeler oppdaterer aktivitetene til lagene slik at alle ser på de samme oppdaterte aktivitetene. Det er slutt på tiden når banefordeler gjør en reallokering av en aktivitetet, så må alle lagledere, utøvere og foresatte aktivt søke etter oppdatert informasjon i flere miljøer. En endring, en visning, konsistente data.