Nytt styre – hva nå?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nytt styre - hva nå?

Årsmøtet i klubben eller idrettslaget skal velge nytt styre for året som kommer, og for nye styremedlemmer er det viktige punkter man må sette seg inn i.

Styremedlemmene må først sette seg inn i sine verv og funksjoner slik at man vet hvem som skal gjøre hva og hva som forventes av vervet. Det er nyttig å gå gjennom loven til idrettslaget, samt hvilke lovpålagte oppgaver styret har. En del ansvarsområder må fordeles internt i styret, og de som har verv som forplikter idrettslaget juridisk må også gjøres oppmerksom på dette. Styret bør oppnevne en person som er ansvarlig for politiattestene i klubben, samt to personer som kan disponere bankkontoene. For disse må det også tegnes underslagsforsikring.

For at nødvendig informasjon skal nå fram dit den skal, er det også viktig å huske å oppdatere informasjonen om idrettslaget i NIFs Sportsadmin/Klubbadmin, samt firmaattesten i Brønnøysundregisteret. Et styremedlem bør også utnevnes som ansvarlig for idrettslagets elektroniske medlemsregister.

Det neste man gjør, er å gå gjennom budsjettene og handlingsplanen for året som kommer. Hvilke visjoner og verdier har – og skal – idrettslaget ha? Hva er det som skjer i året som kommer av viktige hendelser? Har klubben en klubbhåndbok, må man også gå gjennom denne.

Prøv Rubic i 30 dager - helt gratis! Klikk her for å starte din prøveperiode.

Dersom årsmøtet har valgt ny valgkomite, må rutinene for valgkomiteen overbringes til de nye. Det er også lurt å gå gjennom rutinene i styrearbeidet, hva som er fast agenda for styremøtene, eventuelle “hjemmelekser”, innkallinger, protokoller og hvordan informasjon skal gis til medlemmene, slik at alle styremedlemmene er sine oppgaver bevisst. Foruten årsmøtet, som er idrettslagets høyeste myndighet, er det styret som har myndighet mellom årsmøtene. Dersom årsmøtet har vedtatt lovendringer eller tillegg til loven, eller andre endringer i organisasjonen som å opprette eller legge ned grupper, skal årsmøteprotokollen også sendes til idrettskretsen.

Det viktigste for godt styrearbeid, er godt samarbeid, og at styremedlemmene snakker sammen. Når alle vet hvilke oppgaver de har, og utfører dem som de skal, ligger alt til rette for et nytt, godt år i idrettslaget!

Få en live demo

Rubic gjør medlems- og foreningsarbeid enkelt, effektivt og morsomt!

Ta kontakt, så ser vi sammen på hva Rubic kan gjøre for din organisasjon. Vi garanterer at du som Rubic-bruker blir fornøyd!

Fyll inn din informasjon og vi tar kontakt med deg for å løse ditt problem!

Les flere innlegg!

Barn som bærer et annet barn på ryggen

Avtaler og support

Sitter du med et ønske om å bytte fra gammelt til nytt? For alle foreninger, lag og idrettsklubber kommer det en tid når det er

Les mer
Fargerike ballonger mot blå himmel

Rubic passer for deg som

Mange forbinder Rubic med idrettslag og fotballklubber. Men visste du at medlemssystemet vårt passer like godt for velforeninger, frivillige organisasjoner, venneforeninger, historielag, bransjeforeninger, kunst- og

Les mer

Lyst til å prøve Rubic?

Med Rubic sitt medlemssystem kan du:

✔️Glemme Excel-lister, datakrasj og sene kvelder
✔️Få 100% kontroll over økonomien i klubben din
✔️Få 100% kontroll over medlemmene i klubben din
✔️Kommunisere enkelt med foreldre, trenere og lagledere fra mobilen
✔️Du vil også etter presentasjonen få en anbefaling fra oss.
✔️Effektivisering av din organisasjon.