Rubic for forening

Medlemslistene er klubben og foreningens viktigste verktøy. Disse danner grunnlaget for all kommunikasjon og alle fakturautsendelser samt lisens og økonomisk støtte. Uavhengig av om du er ansvarlig for medlemmene i en idrettsklubb eller en forening, vil oppdaterte medlemslister gjøre hverdagen enklere for alle. Ved å velge Rubic frigjør dere tid til å utvikle organisasjonen deres videre.

Spar tid

Jobb mer effektivt slik at de frivilliges arbeid brukes til å skape aktivitet, ikke administrasjon.

Øk inntektene

Med oppdaterte medlemslister vil du effektivt kunne hente inn medlemskontingent og avgifter.

Glem gamle Excel-lister

Kommuniser i alle ledd av organisasjonen. Med Rubic når du enkelt ut med informasjon.

Med Rubic går rett info til rett klubb – til rett tid. – Alt gjøres jo frivillig, og det ble etterhvert mye for kassereren å holde styr på. Det tok for mye tid, og ble for komplisert. Ingen vil ta på seg et frivillig verv som krever 10-20 arbeidstimer i uka.
Geir Enger
Tidligere leder BMW MC Klubb Norge

Min Side

Side for medlemmet der de kan oppdatere sine egne opplysninger. Få en oversikt over betalinger som er gjort eller ikke gjort, samtidig kan man melde seg på andre arrangementer som er i regi av klubben.

Fakturering

Det er enkelt å få oversikt over hvem som har betalt og hvem som har utestående beløp. I tillegg kan hvert enkelt medlem få kontroll over sine egne regninger via appen eller på PC. Utsendelser av faktura og betalingspåminnelse kan gjøres manuelt eller automatisk, alt ettersom hva som passer deg best.

Effektiv kommunikasjon

Når dere har oppdaterte medlemsregistre er det enkelt for administrasjonen å kommunisere med medlemmene av klubben eller foreningen. Dette er medlemsansvarlig sitt ansvar, og gagner medlemmene og alle i administrasjonen. Effektiv kommunikasjon gir mer fornøyde medlemmer og reduserer arbeidsmengden for administrasjon og ledelse.

Ledere og frivillige i lag og organisasjoner bruker for mye tid på administrasjon

Som leder eller frivillig kjenner du deg sikkert igjen i at mye tid blir brukt på medlemsregistrering, fakturering, påmelding, ressursfordeling og andre administrative oppgaver. Det er ikke slik det skal være å drive et lag eller forening. Tiden bør heller brukes på aktiviteten ditt lag eller forening brenner for.

Ønsker dere å prøve Rubic i dag?

Fyll ut skjemaet under og vi setter opp en test!