Rubic for forening

Medlemslistene er klubben og foreningens viktigste verktøy. Disse danner grunnlaget for all kommunikasjon og alle fakturautsendelser samt lisens og økonomisk støtte. Uavhengig av om du er ansvarlig for medlemmene i en idrettsklubb eller en forening, vil oppdaterte medlemslister gjøre hverdagen enklere for alle. Ved å velge Rubic frigjør dere tid til å utvikle organisasjonen deres videre.

Spar tid

Jobb mer effektivt slik at de frivilliges arbeid brukes til å skape aktivitet, ikke administrasjon.

Øk inntektene

Med oppdaterte medlemslister vil du effektivt kunne hente inn medlemskontingent og avgifter.

Glem gamle Excel-lister

Kommuniser i alle ledd av organisasjonen. Med Rubic når du enkelt ut med informasjon.

Min Side

Side for medlemmet der de kan oppdatere sine egne opplysninger. Få en oversikt over betalinger som er gjort eller ikke gjort, samtidig kan man melde seg på andre arrangementer som er i regi av klubben.

Fakturering

Det er enkelt å få oversikt over hvem som har betalt og hvem som har utestående beløp. I tillegg kan hvert enkelt medlem få kontroll over sine egne regninger via appen eller på PC. Utsendelser av faktura og betalingspåminnelse kan gjøres manuelt eller automatisk, alt ettersom hva som passer deg best.

Effektiv kommunikasjon

Når dere har oppdaterte medlemsregistre er det enkelt for administrasjonen å kommunisere med medlemmene av klubben eller foreningen. Dette er medlemsansvarlig sitt ansvar, og gagner medlemmene og alle i administrasjonen. Effektiv kommunikasjon gir mer fornøyde medlemmer og reduserer arbeidsmengden for administrasjon og ledelse.

Funksjoner!

  • Medlemssystem
  • Kommunikasjon
  • Frivillig
  • Paraplyorganisasjon
  • Påmelding

Min Side

Min Side gir medlemmet mulighet til å redigere sin egen informasjon og på sin egen familie. På denne siden kan man også få oversikt over betalinger som er gjort eller ikke gjort. Videre kan også via min side melde seg på arrangementer i organisasjonen regi både dugnad og påmeldinger. Medlemmet kan også via her registere et betalingskort som medlemmet blir automatisk trukket fra ved utsending av diverse kontigenter.

Medlemsregister

Medlemslistene er klubben og foreningens viktigste verktøy. Disse danner grunnlaget for all kommunikasjon og alle fakturautsendelser samt lisens og økonomisk støtte. Uavhengig av om du er ansvarlig for medlemmene i en idrettsklubb eller en forening, vil oppdaterte medlemslister gjøre hverdagen enklere for alle.

 Kort fortalt bidrar oppdaterte medlemslister til:

  √ effektiv kommunikasjon

 √ redusert arbeidsmengde

 √ fornøyde medlemmer

Fakturering

Det er enkelt å få oversikt over hvem som har betalt og hvem som har utestående beløp. I tillegg kan hvert enkelt medlem få kontroll over sine egne regninger via appen eller våre nettsider. Utsendelser av faktura og betalingspåminnelse kan gjøres manuelt eller automatisk, alt ettersom hva som passer deg best.

Månedlig fakturering

En jevn pengeflyt er det beste for alle lag og foreninger. Gjennom Rubic har du nå mulighet til å fakturere for eksempel treningsavgifter månedlig, og sørge for stabil inntekt i klubben – hele året.

Flere klubber har ytret ønske om å kunne fakturere treningsavgiftene månedlig, etter modell fra treningssentrene – det er bedre å dele opp en treningsavgift over flere måneder i stedet for den ene, store regningen. Det er mer komfortabelt for medlemmene, og samtidig forbedrer det likviditeten til klubben, med en jevnere strøm av penger hele året.

NIF Godkjent

Rubic er et medlemsregister som er godkjent av Norges idrettsforbund (NIF). Alle norske idrettslag skal bruke et digitalt medlemsregister som er godkjent av NIF for at Kultur- og kirkedepartementet skal ha oversikt over alle medlemmer. Du kan trygt velge Rubic, ettersom vi tilfredsstiller dette kravet.

Kommunikasjon

Rubic Medlem er grunnmuren i alle Rubics moduler. Med medlemsinformasjonen godt forankret i bunnen kan du bygge på med moduler som passer klubbens behov. På rekke og rad ligger navn, kontaktinformasjon, laginformasjon og alt annet av viktig informasjon. Klubbadministrator, daglig leder og de som har tilgang kan kommunisere med alle. Blant annet er det fra disse listene medlemsavgiften og annen klubbinformasjon sendes ut.

Kommunikasjon innad i hvert lag er viktig i det daglige. Beskjeder om trening og kamper, dag, tid og sted. Aktivitetsappen LagetMitt tar seg av dette. Appen er integrert mot Rubic Medlem i bunnen. Klubbadministrator oppretter alle lagene og legger til spillere og støtteapparat der de hører hjemme. Slik får hvert lag et eget lite community hvor de snakker sammen om relevante ting for laget. Det er trener og lagleders jobb å sørge for at informasjonen om eget lag stemmer. Redigeringer gjør de på appen. Og det genialet er at når informasjonen oppdateres ett sted, så er den oppdatert alle steder der den forekommer.

Les hvordan Maihaugen har gjort dette

Kommunikasjon er nøkkelen til suksess

Når du arrangerer eventer eller organiserer medlemmer i en forening, er kommunikasjon med de involverte alltid nøkkelen til suksess. Ledelsen får en enklere arbeidshverdag når kommunikasjon ikke tar for mye tid og de involverte, som ofte er frivillige, trives best når de er oppdatert om hva som skjer.

Rubic for arrangører

Det er stadig noen som arrangerer noe med større eller mindre grupper mennesker. Det kan være snakk om dugnader i borettslaget, festivaler, stevner, konkurranser og andre samlinger, eller det kan være store nasjonale eller internasjonale arrangementer som NM, VM og diverse cuper. Dette er bare noen få, utvalgte anledninger, hvor Rubic kan gjøre kommunikasjon, planlegging og organisering enklere.

Peer Gynt AS bruker Rubic når de arrangerer det årlige Peer Gynt-stevnet på Gålå. Les mer om hvordan Rubic gjør hverdagen deres enklere.

Rubic for foreninger

Det finnes et enormt antall foreninger i Norge. Foreninger varierer i størrelse, noen er ganske små og noen er veldig store. Uavhengig av hvor stor foreningen din er, er det nødvendig å kunne kommunisere enkelt og effektivt med medlemmene. Det skal ikke mange mennesker til før e-postutsendelser med nødvendig informasjon ikke lenger egner seg. Rubic gjør det enkelt å kommunisere med alle, eller deler av medlemsmassen.

BMW MC Klubb Norge har over 1500 medlemmer. Både hovedklubben og lokallagene bruker Rubic for å kommunisere enkelt med sine medlemmer. Les mer om hvordan de bruker løsningen her.

Enklere form for massekommunikasjon

Rubic er en løsning som gjør det enkelt å kommunisere med flere av gangen. Det er viktig for frivillige aktører å ha tilgang på oppdatert informasjon fra ledelsen slik at de til enhver tid vet hvor og når de skal møte opp og utføre de ulike arbeidsoppgavene de har blitt tildelt. Enkel kommunikasjon gjør det rett og slett enklere å være frivillig når arrangementer organiseres og være medlem i foreninger.

Rubic funksjonær

Vår dugnadsløsning, Rubic Funksjonær, hjelper deg bort fra Excel og Post-IT lapper og over i en strukturert, enkel og effektiv hverdag. Ta i mot påmeldinger eller avgi medlemmer rett fra medlemslisten. Belønn dine funksjonærer.

Å få tak i mange nok frivillige er i de fleste arrangementer den virkelig store jobben. Noen er ildsjeler og er med år etter år, andre må det jobbes mer med. Det hjelper så klart om arrangøren har et godt rekrutteringssystem å jobbe med. Med Rubic Funksjonær oppretter du en egen landingsside med alt av innhold for arrangementet. Linken til denne kan sendes på mail til fjorårets frivillige eller andre kontaktlister, eller, kanskje det beste, du bruker medlemsregisteret til Rubic. Rubic Funksjonær er en modul som er integrert mot Rubic Medlem. Når landingssiden er etablert og distribuert, da starter ting å skje! Blant annet melder alle positive ildsjeler i fra på landingssiden om når de kan stille. Du som arrangør ser at ting tar form.

Rubic Paraplyorganisasjon

Rubic støtter oppsett av flere organisasjoner i en konsern/paraply-organisering. Dette kan brukes av både idrettslag så vel som frivillige organisasjoner og er nyttig for å bygge et integrert miljø hvor hver gruppe får full råderett over sine medlemmer inkludert kommunikasjon, fakturering og øvrig medlemsflyt samtidig som endringer holdes oppdatert på alle nivåer.

Noen fordeler ved bruk av paraplyorganisasjoner i Rubic:

√ Medlemskontingenten faktureres i paraplyorganisasjonen

√ Øvrige avgifter og betalinger kan faktureres både i paraplyorganisasjonen eller i datterorganisasjonene

√ Medlemsstatus arves fra paraplyorganisasjonen ned i hver datterorganisasjon hvor personen er medlem

√ Et medlem i paraplyorganisasjonen kan være medlem av en eller flere datterorganisasjoner

√ Et medlem i en datterorganisasjon vil alltid være medlem i paraplyorganisasjonen

√ Et medlem som melder seg inn i en datterorganisasjon vil automatisk bli meldt inn i paraplyorganisasjonen

√ Et medlem som blir meldt ut av paraplyorganisasjonen blir automatisk meldt ut av alle datterorganisasjonene han er medlem av

√ Administrator i paraplyorganisasjonen får full oversikt over hvilke datterorganisasjoner hvert medlem er medlem i

√ Både paraplyorganisasjonen og datterorganisasjonene kan være NIF-integrerte

√ Spar penger og tid ved å samle dine organisasjoner i Rubics paraplyorganisering

Rubic Påmelding

Menneskemengde foran scene med lysshow Perfekt dersom du ønsker å tilby påmelding til et event. Ta betalt i forkant så driver dere mer effektivt. Vi støtter gratis-arrangement, enkeltpris eller pris pr track.

Som kunde kan du  benytte deg av påmeldingsmodulen til en rekke ulike formål. Dersom du for eksempel organiserer et arrangement, en samling eller et møte, kan du enkelt opprette et påmeldingsskjema i modulen. Du kan også opprette et skjema for påmelding til foreningen eller klubben, eller til forskjellige treningsgrupper. Påmeldingsskjemaet kan skreddersys med ulike spørsmål til deltakeren, og du kan styre detaljer som pris og tracks.

Skjemaet blir deretter liggende på en egen landingsside, hvor du også kan ta betalt ved påmelding. Dette sikrer en mer effektiv drift. Om ønskelig kan skjemaet gjøres tilgjengelig for utvalgte segmenter av medlemmene.

Påmeldingsskjema kan skreddersys med spørsmål til deltakeren, priser, tracks osv. Alt dette blir presentert på en egen landingsside som opprettes for påmeldingen.

Får automatisk tilgang til appen ved påmelding!

Appen LagetMitt passer for alle organisasjoner som driver med gjentakende aktiviteter. Selv om navnet tilsier at appen er ment for lagidrett, er den i dag et godt verktøy også for venneforeninger, kor, korps, arrangører og organisasjoner generelt.

I appen sender du enkelt ut straksbeskjeder om hvor treninger, øvinger eller dugnader skal finne sted. Integrert med Rubic Medlem holder du medlemsregisteret oppdatert til enhver tid, og du kan sømløst styre betaling av medlemskontingenter og påmeldingsgebyrer. Dette korter ned på mange ledd med kommunikasjon, og kan spare økonomiansvarlig eller kasserer for tidkrevende arbeidsoppgaver.

Ønsker dere å prøve Rubic i dag?

Fyll ut skjemaet under og vi setter opp en test!

Logg inn