Rubic teamet vokser og tar ytterligere steg i 2021

Rubic har tatt store steg i 2021 og har styrket laget sitt ytterligere, fra 3 ansatte i 2020 har Rubic vokst til 11 ansatte i løpet av året. Vi har styrket salgs og markedsavdelingen med en nye rådgiver Lisa-Marie Hovland, hun ble en del av vårt team i februar. I mai har vi også fått […]