Vanlige spørsmål om Rubic

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rubic ble startet med et hovedmål om å forenkle hverdagen til lag og foreninger. I dag er Rubic et komplett medlemssystem som lar ledelse og administrasjon i foreninger og idrettsklubber, trenere, medlemsansvarlige, medlemmer og foreldre bruke tiden sin på det som er viktig. Men for å fortelle historien, må vi tilbake helt til starten. 

Har du lyst til at ditt idrettslag eller din idrettsklubb skal begynne å bruke Rubic? Eller leder du kanskje en forening eller en frivillig organisasjon som har behov for et system for å organisere øvinger, samlinger, påmeldinger og medlemsregistre? Det kan være en stor overgang for mange å bytte ut et gammelt system med et nytt. Vi i Rubic har stor forståelse for det. For å gjøre avgjørelsen enklere og bedre nattesøvnen til nervøse daglige ledere og generalsekretærer, svarer vi på noen av de vanligste spørsmålene.

Er Rubic godkjent av NIF?

Ja, Rubic er et medlemsregister som er godkjent av Norges idrettsforbund (NIF). Alle norske idrettslag skal bruke et digitalt medlemsregister som er godkjent av NIF for at Kultur- og kirkedepartementet skal ha oversikt over alle medlemmer. Du kan trygt velge Rubic, ettersom vi tilfredsstiller dette kravet.

Har Rubic en kobling til KlubbAdmin?

Ja, KlubbAdmin er integrert i Rubics system. Derfor vil en overgang til Rubic ikke by på utfordringer for deg og din idrettsklubb. 

Kan Rubic kobles mot FIKS?

Ja, gjennom appen vår, LagetMitt, kan du koble deg opp mot FIKS. 

Har Rubic en inkludert betalingsløsning?

Ja, du kan både fakturere og betale regninger i Rubic sitt system. Det er enkelt å få oversikt over hvem som har betalt og hvem som har utestående beløp. I tillegg kan hvert enkelt medlem få kontroll over sine egne regninger via appen eller på PC. Utsendelser av faktura og betalingspåminnelse kan gjøres manuelt eller automatisk, alt ettersom hva som passer deg best.

Kan man kommunisere på e-post og sms?

Ja, det kan du. Vi vet kommunikasjon med medlemmer, foreldre, administrasjon og ledelse er helt essensielt for at alle skal få en god opplevelse av organisasjonen. Derfor har Rubic gjort det enkelt å sende ut relevant informasjon til én, noen få eller mange. Det er enkelt å lage filtre og grupper slik at du har oversikt over hvem som skal ha hvilken informasjon. I tillegg kan du sende ut pushvarsler til alle som bruker LagetMitt og for eksempel minne dem på treninger eller varsle om nye treningstid.

Kan Rubic brukes til å ha et oppdatert medlemsregister?

Ja, Rubic gir deg et medlemsregister som alltid er oppdatert. Når en lagleder eller trener registrere en ny spiller på sitt lag, blir han eller hun automatisk registrert som medlem i klubben, uten at det krever ytterligere administrasjon. Så sant registreringen blir utført riktig, at navn blir stavet riktig, og at dere er konsekvente ved bruk av eventuelle mellomnavn, vil det heller ikke være fare for at det oppstår duplikater.

 

Les flere innlegg!

Fotball banefordeling

Banefordeling gjort enkelt

Glem excel-ark og ringerunder for hver minste endring. Med Rubics banefordeler kan du importere kamper fra NFF og endringene du gjør blir sendt som pushvarsel til alle involverte parter.

Les mer

Lyst til å prøve Rubic?

Med Rubic sitt medlemssystem kan du:

✔️Glemme Excel-lister, datakrasj og sene kvelder
✔️Få 100% kontroll over økonomien i klubben din
✔️Få 100% kontroll over medlemmene i klubben din
✔️Kommunisere enkelt med foreldre, trenere og lagledere fra mobilen
✔️Du vil også etter presentasjonen få en anbefaling fra oss.
✔️Effektivisering av din organisasjon.