Vern godt om personopplysninger

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Som følge av EUs nye personvernlov, GDPR, har det i lang tid vært stort fokus på personvern. Men har vi tatt det innover oss? Bryr vi oss om personvern på en annen måte? Personvern er viktig, regulert av lov eller ikke. Det er jo deg og meg det er snakk om!

I idrettslagets medlemsregister ligger det mye informasjon om mange mennesker. Vi som medlemmer tenker kanskje ikke over det, men når vi melder oss inn i en klubb eller en forening, så gir vi fra oss svært private opplysninger. Nesten uten å nøle legger vi blant annet adresse, telefonnummer og fødselsdato i hendene på andre mennesker.

Slik sett er det helt på sin plass at EU innførte en ny lov. General Data Protection Regulation gir enkeltindivider rett til å vite hva som ligger lagret av informasjon om en selv. Loven gir oss større kontroll over egne personvernopplysninger.

Ikke lovpålagt

Det er ingen lov som regulerer bruken av personopplysninger som ligger lagret hos idrettslag spesifikt. Men som en naturlig følge av GDPR bør nøkkelpersoner i lag og foreninger ha en god rutine på hvordan personopplysninger skal håndteres. Er det ok å levere ut lister med informasjon om medlemmer? Bør klubben lage egne interne regler som sier noe om bruken? Skal klubben for eksempel ha en egen ansvarlig for dette?

Initiativet til å påpeke viktigheten av personvern i idrettslag kommer fra ledelsen i Rubic. Daglig leder Anders Retterås og forretningsutvikler Rune Solheim Bakken driver med idrett, har gjort det i alle år, og vet hva det dreier seg om.

Respektfull håndtering

– Vi har utviklet Rubic med utgangspunkt i våre egne erfaringer fra idretten. Medlemmene er selve grunnstammen i idrettslaget, og medlemsinformasjon fortjener og skal håndteres med respekt. Vårt medlemsregister, Rubic Medlem, gjør det. Opplysningene ligger trygt og godt lagret, og daglig leder eller klubbadministrator bestemmer hvem som skal ha tilgang til hele registeret eller deler av det, forteller Rune Solholm Bakken.

– Vi oppfordrer styret, daglig leder, lagledere og andre nøkkelpersoner til å behandle personopplysninger ryddig og trygt. Lag gjerne en enkel avtale med lagledere som gjør oppmerksom på viktigheten av korrekt behandling av personopplysningene de får tilgang til gjennom sitt verv. I en slik avtale bør det påpekes at vedkommende oppfordres til å tenke seg om to ganger før han gir ut lister med personopplysninger. Dersom persondata blir eksportert til en fil eller skrevet ut, er det veldig lett å miste kontrollen på hvem som har tilgang til informasjonen. Pass på at opplysningene etter bruk blir slettet eller makulert. La dataene ligge i Rubic så har du ditt på det tørre, avslutter Anders Retterås

Prøv gratis i 30 dager!

Rubic gjør medlems- og foreningsarbeid enkelt, effektivt og morsomt!

Ta kontakt, så ser vi sammen på hva Rubic kan gjøre for din organisasjon. Vi garanterer at du som Rubic-bruker blir fornøyd!

Les flere innlegg!

Fotball banefordeling

Banefordeling gjort enkelt

Glem excel-ark og ringerunder for hver minste endring. Med Rubics banefordeler kan du importere kamper fra NFF og endringene du gjør blir sendt som pushvarsel til alle involverte parter.

Les mer

Lyst til å prøve Rubic?

Med Rubic sitt medlemssystem kan du:

✔️Glemme Excel-lister, datakrasj og sene kvelder
✔️Få 100% kontroll over økonomien i klubben din
✔️Få 100% kontroll over medlemmene i klubben din
✔️Kommunisere enkelt med foreldre, trenere og lagledere fra mobilen
✔️Du vil også etter presentasjonen få en anbefaling fra oss.
✔️Effektivisering av din organisasjon.